Sklep internetowy ze sprzętem sportowym www.klubfitness.pl

Ogólne Warunki Gwarancji Home na sprzęt sportowy

Ogólne Warunki Gwarancji Home

Niniejsze warunki gwarancji stanową uzupełnienie i uszczegółowienie Ogólnych Zasad Gwarancji
Logo gwarancji domowej na sprzęt sportowy - Home
Gwarancja domowa Home dotyczy produktów sprzedawanych lub produkowanych przez firmę Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Siennej 18 i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja domowa Home stosowana jest przy produktach, których przeznaczenie dopuszcza użytkowanie ich w warunkach domowych, a czas tygodniowego użytkowania nie przekracza 15 godzin.
Okres obowiązywania gwarancji domowej jest ściśle uzależniony od rodzaju produktu, docelowego zastosowania, intensywności użytkowania. Długość udzielonej gwarancji Home jest każdorazowo podawana w opisie produktu i należy ją traktować jako standardowy okres dla produktu.
 1. Finner Polska gwarantuje, że produkt został zaprojektowany do normalnego użytkowania (użytkowanie okazyjne, regularne) w warunkach domowych i przez nieprofesjonalnych użytkowników.
 2. Produkt jest wolny od wad materiałowych i funkcjonalnych w ramach standardowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem, w okresie gwarancji.
 3. Dokumentem upawniającym do korzystania z gwarancji Home jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna lub czytelny dowód zakupu.
 4. Dowodem zakupu mogą być: paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie zapłaty (wyciąg bankowy, potwierdzenie zapłaty kartą kredytową) lub dokument potwierdzający nabycie produktu.
 5. Gwarancja domowa Home zachowuje swoją ważność tylko wobec użytkownika, który jest osobą prywatną
 6. Gwarancja domowa Home obejmuje tylko produkty kupione w firmie Finner Polska. Gwarancji Home nie da się przenieść na klientów trzecich, którzy nie są pierwotnymi kontrahentami Finner Polska.
 7. Gwarancja domowa Home nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, które w naturalny sposób podlegają zużyciu (szczegóły w Ogólne Zasady Gwarancji, §3 pkt. 4)
 8. Gwarancja domowa Home jest ważna pod warunkiem, że produkt został zmontowany z uwzględnieniem wszystkich wytycznych i wymagań producenta, zgodnie z instrukcją montażu.

Warunki serwisu gwarancyjnego

 • W okresie gwarancyjnym serwis firmy Finner Polska będzie, bez dodatkowych opłat, wykonywał naprawy lub wymiany części produktów, jeśli okażą się one wadliwe.
 • Serwis może zastąpić wadliwe części odpowiednie dla danego urządzenia na sprawne części używane, które są równoważne lub porównywalne co do jakości i wydajności nowym częściom lub zastosować części lub zespoły części innych producentów (zamienniki).
 • Wszystkie wymienione części, zespoły części, w ramach gwarancji, stanowić będą własność firmy Finner Polska.
 • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, w ramach udzielonej gwarancji, należy zgłaszać poprzez formularz online w trybie reklamacji RMA, który dostępny jest pod adresem: http://www.klubfitness.pl/orders_rma.php
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy zwrócić produkt do serwisu firmy Finner Polska na ulicę Sienną 18 w Skierniewicach w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu lub tak dostarczyć towar, żeby był on odpowiednio zabezpieczony.
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w trybie door-to-door (odbiór od klienta, dostawa do klienta) na koszt firmy Finner Polska, należy właściwie przygotować produkt do transportu, którego organizatorem będzie Finner Polska.
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji produktu (wizyta serwisu u Klienta) musi zaistnieć sytuacja, która uniemożliwia użytkownikowi, w dużym stopniu, bezproblemowy jego transport do serwisu Finner Polska
 • Klient jest zobowiązany do udostępnienia produktu serwisowi (serwisantowi), który w sposób bezpieczny będzie mógł zdiagnozować usterkę i ją usunąć. Zabezpieczenie miejsca wokół produktu (podłoga, ściany, itp.) oraz innych produktów znajdujących się w pobliżu, jest obowiązkiem Klienta.
 • Klient bezpłatnie udostępni dostęp do energii elektrycznej, bieżącej wody, itp.
 • W przypadku zainstalowania sprzętu w miejscu o utrudnionym dostępie (poddasze, piętro, piwnica budynku, itp.) Klient musi zapewnić, we własnym zakresie, odpowiedni transport lub właściwą pomoc przy załadunku produktu do samochodu serwisowego.
Oprócz przypadków wskazanych w niniejszych Warunkach Gwarancji Home firma Finner Polska nie udziela żadnych innych, bezpośrednich lub pośrednich, gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.
Firma Finner Polska nie odpowiada za SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE.
Gwarancja Home (domowa) odnosi się tylko do pierwotnego właściciela.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  

 

Dodatkowe informacje dotyczące warunków gwarancji Home:

tel.
794-901-800
tel.
222-111-752
e-mail:

  
 

Infolinia

tel. 222-111-750
tel. 503-105-577

Pomoc Techniczna

tel. 222-012-631
tel. 503-105-577
info@klubfitness.pl

Detal

Specjalista ds. Sprzedaży detalicznej

tel. 222-012-632
tel. 516-018-070
info@klubfitness.pl

Hurt

Specjalista ds. Sprzedaży hurtowej

tel. 222-111-752
tel. 503-105-511
info@finner.pl
więcej