Sklep internetowy ze sprzętem sportowym www.klubfitness.pl

Szczegółowe Warunki Gwarancji Commercial

Ogólne Warunki Gwarancji Commercial

Niniejsze warunki gwarancji stanową uzupełnienie i uszczegółowienie Ogólnych Zasad Gwarancji
Logo gwarancji komercyjnej na sprzęt sportowy - Commercial
Gwarancja komercyjna Commercial dotyczy produktów sprzedawanych lub produkowanych przez firmę Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Siennej 18 i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja komercyjna COMMERCIAL stosowana jest przy produktach, których przeznaczenie dopuszcza użytkowanie ich w miejscach publicznych (miejsca komercyjne), a czas tygodniowego użytkowania przekracza 25 godzin.
Okres obowiązywania gwarancji komercyjnej jest ściśle uzależniony od rodzaju produktu, docelowego zastosowania, intensywności użytkowania. Długość udzielonej gwarancji Commercial jest każdorazowo podawana w opisie produktu i należy ją traktować jako standardowy okres dla produktu.
 1. Finner Polska gwarantuje, że produkt został zaprojektowany dla profesjonalnego/komercyjnego użytkowania.
 2. Produkt jest wolny od wad materiałowych i funkcjonalnych w ramach standardowego użytkowania w okresie gwarancji.
 3. Dokumentem upawniającym do korzystania z gwarancji Commercial jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna lub czytelny dowód zakupu.
 4. Dowodem zakupu mogą być: paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie zapłaty (wyciąg bankowy, potwierdzenie zapłaty kartą kredytową) lub dokument potwierdzający nabycie produktu.
 5. Gwarancja komercyjna Commercial obejmuje tylko produkty kupione w firmie Finner Polska. Gwarancji Commercial nie da się przenieść na klientów trzecich, którzy nie są kontrahentami Finner Polska.
 6. Gwarancja komercyjna Commercial nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, które w naturalny sposób podlegają zużyciu (szczegóły w Ogólne Zasady Gwarancji, §3 pkt. 4)
 7. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko jeżeli produkt został zmontowany przez profesjonalny serwis z uwzględnieniem wszystkich wytycznych i wymagań producenta, zgodnie z instrukcją montażu i użytkownik stosuje się do zaleceń eksploatacyjnych lub wyspecjalizowanego serwisu.
 8. Należytą instalację lub montaż produktu potwierdza profesjonalny serwis pieczęcią z podpisem na karcie gwarancyjnej lub odwrocie dokumentu zakupu, w dniu oddania produktu do użytkowania.
Warunki serwisu gwarancyjnego
 • W okresie gwarancyjnym serwis firmy Finner Polska będzie, bez dodatkowych opłat, wykonywał naprawy lub wymiany części produktów, jeśli okażą się one wadliwe.
 • Serwis może zastąpić wadliwe części odpowiednie dla danego urządzenia na sprawne części używane, które są równoważne lub porównywalne co do jakości i wydajności nowym częściom lub zastosować części lub zespoły części innych producentów (zamienniki).
 • Wszystkie wymienione części, zespoły części, w ramach gwarancji, stanowić będą własność firmy Finner Polska.
 • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, w ramach udzielonej gwarancji, należy zgłaszać poprzez formularz online w trybie reklamacji RMA, który dostępny jest pod adresem: http://www.klubfitness.pl/orders_rma.php
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy zwrócić produkt do serwisu firmy Finner Polska na ulicę Sienną 18 w Skierniewicach w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu lub tak dostarczyć towar, żeby był on odpowiednio zabezpieczony.
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w trybie door-to-door (odbiór od klienta, dostawa do klienta) na koszt firmy Finner Polska, należy właściwie przygotować produkt do transportu, którego organizatorem będzie Finner Polska.
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji produktu (wizyta serwisu u klienta) musi zaistnieć sytuacja, która uniemożliwia użytkownikowi, w dużym stopniu, bezproblemowy jego transport do serwisu Finner Polska
 • Klient jest zobowiązany do udostępnienia produktu serwisowi (serwisantowi), który w sposób bezpieczny będzie mógł zdiagnozować usterkę i ją usunąć. Zabezpieczenie miejsca wokół produktu (podłoga, ściany, itp.) oraz innych produktów znajdujących się w pobliżu, jest obowiązkiem Klienta.
 • Klient bezpłatnie udostępni dostęp do energii elektrycznej, bieżącej wody, itp.
 • W przypadku zainstalowania sprzętu w miejscu o utrudnionym dostępie (poddasze, piętro, piwnica budynku, itp.) klient musi zapewnić, we własnym zakresie, odpowiedni transport lub właściwą pomoc przy załadunku produktu do samochodu serwisowego.
Oprócz przypadków wskazanych w niniejszych Warunkach Gwarancji Commercial firma Finner Polska nie udziela żadnych innych, bezpośrednich lub pośrednich, gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.
Firma Finner Polska nie odpowiada za SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE.
Gwarancja Commercial (komercyjna) odnosi się tylko do pierwotnego właściciela.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  

 
Dodatkowe informacje dotyczące warunków gwarancji Commercial:
tel.
794-901-800
tel.
222-111-752
e-mail:

 
 
 

Infolinia

tel. 222-111-750
tel. 503-105-577

Pomoc Techniczna

tel. 222-012-631
tel. 503-105-577
info@klubfitness.pl

Detal

Specjalista ds. Sprzedaży detalicznej

tel. 222-012-632
tel. 516-018-070
info@klubfitness.pl

Hurt

Specjalista ds. Sprzedaży hurtowej

tel. 222-111-752
tel. 503-105-511
info@finner.pl
więcej