Sklep internetowy ze sprzętem sportowym www.klubfitness.pl

Kupuj na raty on-line, warunki kredytowe

Zakupy online sprzętu sportowego na raty
   
Wymagane dokumenty
zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów
 

Nie odkładaj swoich planów na później! Kupuj na wygodne raty on-line, bez wychodzenia z domu!
To szybki i prosty kredyt bez poręczycieli. Decyzję kredytową otrzymasz w ciągu kilku minut.
Chcesz dodatkowo zyskać na czasie? Umów się na podpisanie umowy w jednym z naszych Kredyt Punktów.
 
Postaw na wygodę! Sprawdź, jak to działa!

 

Wybierz towar i złóż wniosek
Wybierz towary i dodaj je do koszyka, a jako formę płatności wybierz eRATY Santander Consumer Finanse S.A. Zostanie uruchomiony e-wniosek o kredyt oraz symulator rat.
Oblicz wysokość raty
W symulatorze rat wybierz najkorzystniejszy dla Ciebie okres kredytowania i ewentualną wpłatę własną1. Jeśli akceptujesz przedstawione Ci warunki finansowe kredytu, wypełnij formularz e-wniosku i prześlij go do Santander Consumer Finanse S.A.

1Dokonanie wpłaty własnej następuje na zasadach uzgodnionych z e-sklepem, np. poprzez wpłatę na rachunek bankowy e-sklepu - o szczegóły pytaj w e-sklepie.
Czekaj na kontakt konsultanta
Na podany w czasie zakupu adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przyjęcia przez e-sklep do realizacji Twojego zamówienia. Następnie zadzwoni do Ciebie konsultant Santander Consumer Finanse S.A. i poprosi Cię o podanie dodatkowych danych - przygotuj dowód osobisty.
Podczas rozmowy telefonicznej konsultant przekaże Ci decyzję kredytową oraz informację o niezbędnych do otrzymania kredytu
dokumentach.
Podpisz umowę kredytu
W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej w ciągu 24 godzin (w dni wolne od pracy następnego dnia roboczego) Santander Consumer Finanse S.A. wyśle do Ciebie kurierem dwa egzemplarze umowy kredytu wraz z formularzem informacyjnym.
Przy dostarczeniu przesyłki kurier poprosi Cię o okazanie dowodu osobistego. Z otrzymaną dokumentacją postępuj zgodnie ze wskazaniami opisanymi w załączonym do niej liście - podpisz umowę, dołącz wymagane dokumenty, włóż do koperty i przekaż kurierowi.
Dostawa towaru
Po otrzymaniu przez Santander Consumer Finanse S.A. podpisanej umowy kredytu i pozytywnej weryfikacji dokumentów, powiadomimy e-sklep o możliwości realizacji zamówienia towaru.
Sprzedawca skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia dostawy zakupionego towaru.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu zawarcia umowy kredytu skontaktuj się z infolinią: kontakt

 Umowa o pracę

Rodzaj źródła dochodu
Dokumenty akceptowane
 • zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę lub Umowy na zastępstwo lub Umowy na czas wykonywania pracy
 • pełnienie funkcji społecznej
 • prowadzenie rodziny zastępczej
 • górnicze świadczenie urlopowe
 • zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego, marynarskiego
 • zasiłek macierzyński, chorobowy / świadczenie rehabilitacyjne, roczny urlop zdrowotny dla nauczycieli
 • stałe dodatki do podstawowego wynagrodzenia określone w formie umowy lub ustawy (premia, refundacja kosztów paliwa, ryczałt za samochód prywatny, zwrot kosztów lub ryczałt za wynajem mieszkania, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, dodatki mundurowe, urlopowe, zasiłek i dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek rodzinny i dla osób samotnie wychowujących dziecko, diety wypłacane kierowcom)
zaświadczenie* o zatrudnieniu i wysokości zarobków
wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia na konto lub aktualny "Pasek płacowy" lub "Lista płac"
informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA), gdzie kwotą brutto jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
zaświadczenie* / Umowa / uchwała Prezydium Sejmu / Rady Miasta / Rady Gminy o wysokości przyznanej diety / decyzja z PCPR / MOPS / Starosty o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej / odcinek ZUS lub przekaz pocztowy o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego
UWAGA: w przypadku kontraktu marynarskiego oprócz jedego z ww. dokumentów KUPUJĄCY powinien okazać książeczkę żeglarską z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania, wymustrowania z okresu min. 2 ostatnich lat, dokumentującymi pobyt na morzu przez 6 miesięcy w roku.

Emerytura / renta

Rodzaj źródła dochodu
Dokumenty akceptowane
 • emerytura / renta krajowa
 • zasiłek / świadczenie przedemerytalne
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta socjalna
 • renta rodzinna
 • renta strukturalna
 • renta wyrównawcza
 • renta powypadkowa
 • świadczenie pielęgnacyjne / opiekuńcze, rehabilitacyjne
 • stałe dodatki łączone z podstawowym świadczeniem (kombatanckie, dla sierot, za tajne nauczanie, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny, świadczenia dla deportowanych i dla byłych żołnierzy górników, ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei i za bezpłatny węgiel)
zaświadczenie* z ZUS / KRUS / WBE / MSWiA / ARiMR / Prokuratury Okręgowej o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER)
decyzja o przyznaniu waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego, w tym o wysokości wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego
jeden z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego
przekaz pocztowy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego
zaświadczenie* z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto
1.
 1. zaświadczenie* z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości zgodnie z dokumentem przyznanej renty lub
 2. pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty oraz
2. wyciągi, zaświadczenia* lub inne dokumenty potwierdzające wpłatę trzech ostatnich świadczeńrentowych
PIT-11A lub PIT-40A

Działalność gospodarcza

Rodzaj źródła dochodu
Dokumenty akceptowane
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym przychód z najmu / dzierżawy) wg formy rozliczenia podatku dochodowego z US:
  1. na zasadach ogólnych
  2. w formie podatku liniowego
  3. na podstawie ryczałtu
  4. karty podatkowej
Ad. a, c) zaświadczenie* z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów lub przychodów (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy)
Ad. a) aktualne zestawienie z podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów (oryginał wydruku lub kopia wersji ręcznej) lub rachunek Zysków i Strat, lub Bilans z Księgi lub Zestawienie Obrotów, lub inne wydruki z systemów księgowych zawierających komplet informacji jak wymienione dokumenty (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy) – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe lub przez KLIENTA, jeżeli złoży na przedstawionym dokumencie oświadczenie o samodzielnie prowadzonej dokumentacji firmy*
Ad. a-d) przekaz pocztowy, wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy, zaświadczenie (w oryginale) potwierdzające wpływ zasiłku macierzyńskiego / zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego na konto
Ad. a) przekaz pocztowy, wyciąg, zaświadczenie* lub inne aktualne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie)
Ad. a, b) dokumenty potwierdzające wpłatę zaliczki na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach dla rozliczeń na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie; akceptowane są dowody wpłat dokonanych: za IQ do 20 maja, za IIQ do 20 sierpnia, za IIIQ do 20 listopada, za IVQ do 20 stycznia roku następnego)
Ad. a, c) PIT-36 lub PIT-36L (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy), potwierdzony datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub potwierdzenie złożenia deklaracji wydanej przez US na osobnym druku
Ad. a, c) PIT-28 (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy), potwierdzony datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
Ad. a, c) deklaracja VAT-7 wraz z dowodami wpłat podatku VAT, potwierdzone datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie)
Ad. c) Ewidencja Przychodów (wydruk z pozycjami dochodowymi) lub dokumenty zawierające obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe lub przez KLIENTA, jeżeli złoży na przedstawionym dokumencie oświadczenie o samodzielnie prowadzonej dokumentacji firmy, oraz dowody potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie; akceptowane są dowody wpłat dokonanych: za IQ do 20 maja, za IIQ do 20 sierpnia, za IIIQ do 20 listopada, za IVQ do 20 stycznia roku następnego)
Ad. d) decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku (stanowi podstawę do kalkulacji dochodu w bieżącym roku kalendarzowym oraz do końca IQ roku następnego)

Gospodarstwo rolne

Rodzaj źródła dochodu
Dokumenty akceptowane
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa
 • dzierżawa gospodarstwa rolnego
zaświadczenie* z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej, w tym z gospodarstwa użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy
nakaz płatniczy lub decyzja o wymiarze podatku rolnego z Urzędu Gminy
decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich na okres roku wskazanego na decyzji, w tym z tytułu wspierania gospodarstwa na obszarach górskich i innych o niekorzystnych warunkach gospodarowania
decyzja Agencji Rynku Rolnego dotycząca przyznania tzw. „płatności niezwiązanej”, decyzja dotycząca ekwiwalentu za zalesienie lub wyciąg bankowy lub inny dokument potwierdzający otrzymywanie ekwiwalentu, wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wypłatę kwoty dopłaty bezpośredniej wskazujący co najmniej rok przyznania, nr decyzji oraz ARiMR jako nadawcę
wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpłatę kwoty dopłaty bezpośredniej
aktualna umowa na kontraktację / pracę sezonową lub inny dokument potwierdzający współpracę, np. zaświadczenie* z okręgowej spółdzielni oraz faktury / dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu umowy na kontraktację z ostatnich trzech miesięcy lub wszystkich miesięcy współpracy sezonowej (nie są wymagane, jeżeli umowa / dokumenty zawierają informację o wypłacanych kwotach)
faktury/ dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu sprzedaży produktów rolnych wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy

Inne źródła dochodu

Rodzaj źródła dochodu
Dokumenty akceptowane
 • umowy cywilno-prawne
  • umowa o dzieło lub zlecenie
  • umowa o świadczenie usług
  • umowa o pracę nakładczą
  • umowa agencyjna
  • kontrakt cywilno-prawny
  • umowa uaktywniająca dla sprawujących opiekę nad dziećmi
  • funkcje na podstawie decyzji sądu, rozkazu personalnego, aktu mianowania
  • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
 • prywatny przychód z najmu / dzierżawy lokali
zaświadczenie* o dochodzie od podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę o dzieło lub zlecenie lub wydającego akt mianowania, rozkaz personalny itp.
zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego, wypłacanego zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego
wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ środków z wynagrodzenia / umowa lub kontrakt z dowodem wypłaty wynagrodzenia z kasy zleceniodawcy wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy
postanowienie sądu na podstawie, którego wnioskodawca pełni funkcję syndyka, zarządcy nieruchomości, biegłego sądowego itp.
(wzór 1) umowa o dzieło lub umowa zlecenie jako dodatek do umowy o pracę
(wzór 2) umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodów
(wzór 3) umowa uaktywniająca

1. umowa najmu lub dzierżawy lokalu oraz
2.

 1. 3 ostatnie dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy do US lub
 2. zaświadczenie (oryginał) z US o niezaleganiu z podatkiem
 • dodatkowe źródła dochodów
  • stypendia naukowe, mieszkaniowe, dla osób niepełnosprawnych, sportowe, inne stypendia prywatne, diety za pełnienie funkcji społecznych (np. sołtys)
  • alimenty
  • tantiemy
  • wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej
  • dywidendy, stałe dochody z tytułu lokat bankowych, z innych inwestycji finansowych
zaświadczenie* / decyzja / uchwała / umowa dotycząca kwoty i okresu uzyskiwania dochodów (za okres ostatnich 3 miesięcy)
wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto dodatkowego wynagrodzenia / określające wysokość, oprocentowanie i okres trwania, kwotę wypłaconych odsetek z lokaty (za okres ostatnich 3 miesięcy)
odpis wyroku sądu lub odpis protokołu posiedzenia lub zasądzonej ugody z treścią określającą wysokość przyznanych alimentów, w tym wysłanych z Funduszu Alimentacyjnego
PIT-8C (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy)
indywidualne przypadki nieokreślone powyżej określane podczas autoryzacji

 

 
Dokumenty informujące o źródle i wysokości dochodów tracą ważność po upływie 30 dni od daty ich wystawienia z wyjątkiem Zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego, którego ważność mija po upływie 60 dni. Ilość oraz rodzaj wymaganych dokumentów uzależnione są od wysokości kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług oraz statusu Kredytobiorcy w Santander Consumer Finanse S.A. (obecny bądź nowy Klient). O szczegóły oferty pytaj Sprzedawców we współpracujących sklepach lub skontaktuj się z nami.

 

 

Infolinia

tel. 222-111-750
tel. 503-105-577

Pomoc Techniczna

tel. 222-012-631
tel. 503-105-577
info@klubfitness.pl

Detal

Specjalista ds. Sprzedaży detalicznej

tel. 222-012-632
tel. 516-018-070
info@klubfitness.pl

Hurt

Specjalista ds. Sprzedaży hurtowej

tel. 222-111-752
tel. 503-105-511
info@finner.pl
więcej